Menü
Hiba történt a kitöltésben
Mondd el a véleményed!

Adatkezelési Nyilatkozat

 

Adatkezelési nyilatkozat

 

A számlázás, díjbefizetés céljából kezelt Felhasználói adatok más célból történő felhasználása:

 

1)     A felhasználói és számlázási adataimat, a Szolgáltató a saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, e célból más adatállománnyal összekapcsolja.

 

2)     Előzetesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy e körben általa megbízott harmadik személy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezései alapján részemre továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés, vagy tájékoztatás célját szolgáló küldeményét.

 

3)     Szolgáltató részemre továbbíthat a Grtv. 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grtv. szerint reklámnak nem minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt.

 

4)     Szolgáltató – saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára szolgáló közlés továbbítására - automatizált (emberi beavatkozás nélküli) hívórendszert, vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszközt alkalmazhat.

 

5)     A felhasználói adataimnak harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra, közvélemény- vagy piackutatás céljából.

 

6)     Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által, a szolgáltatás igénybevételével, a díj megfizetésével kapcsolatos közlése, küldeménye – függetlenül annak formájától – nem jelenti az előfizetői adatoknak céltól eltérő és a fenti nyilatkozat hatálya alá tartozó felhasználását.

7)  A Facebook-on és Gmail-en keresztül regisztráló tagok adatait ugyanúgy kezeljük, mint a hagyományos regisztráltak adatait

8) A Facebook alkalmazást a Facebook semmilyen módon nem támogatja. Az alkalmazás független a Facebooktól, a Facebook nem támogatjanem vesz részt benne.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook

“Meséld el és elfelejtem, mutasd meg és emlékszem rá, engedd, hogy csináljam és emlékszem rá”

- ősi kínai mondás